Kulturdepartementets overslag legger til grunn at det er 4,37 millioner skattytere, som i gjennomsnitt får økt skatten sin med 1400 kroner. Det gir samlede skatteinntekter på 6,118 milliarder kroner.