2 = Økt mye. 1 = Økt noe. 0 = Om lag uendret. -1 = Falt noe. -2 = Falt mye.