Gäller statlig, kommunal och enskild väg sammanräknat.