Número de nacementos rexistrados anualmente en cada concello