* O valor do ano 2020 para cada variable é unha media dos seis anos anteriores. No dato da xeración térmica de carbón réstanse os 2.600 GWh producidos anualmente en Meirama. No dato da xeración de renovables súmase 1.500 GWh que poderían producir os novos parques eólicos que entrarán en funcionamento este ano.