Summan av antal färdigställda lägenheter åren 2014-2017.