Згода зі скасуванням заборони на виїзд за кордон для...

Q1: Ви згодні чи ні з наступним твердженням: Молодих чоловіків віком від 16 до 25 років варто безперешкодно випускати за кордон для навчання в іноземних середніх, професійних та вищих навчальних закладах Q2: Ви згодні чи ні з наступним твердженням: Варто скасувати заборону на виїзд чоловіків із країни