Statistiken redovisar störst minskning av andel elever i årskurs 9 i kommunal grundskola som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, i procentenheter, år 2017 jämfört med år 2014.