Augustový návrat tržieb automobiliek po celozávodných dovolenkách

Mesačné tržby v stálych cenách, EUR