Noot: de 'gewoonlijk verblijvende bevolking' volgens Eurostat is in aanmerking genomen.
 f 
in