Vecuma pensijas aprēķināšanai piemērojamie plānotie vecuma pensijas izmaksas laika periodi (gados) no 2024. gada 1. janvāra