Figur 2. Att ha en stark ledare vore bra för Finland, även om ledaren tänjde på reglerna för att få saker genomförda (%)