Förändring i graden av rättsstatlighet | 2022–2023

Staplarna visar den procentuella förändringen för graden av rättsstatlighet i de europeiska länderna mellan 2022 och 2023. En negativ siffra innebär en försämring och vice versa.