Testene er utført av rekke forskjellige organer, både nasjonale og internasjonale