Razrez naložb, ki so pod pristojnostjo ministrstva za gospodarstvo (v milijonih evrov)