Stapeldiagrammet visar utgifter för vetenskaplig publicering per år, för åren 2017, 2018 och 2019, angivet i svenska kronor. De totala utgifterna är ganska lika mellan de tre åren, 498 miljoner för 2017, 491 för 2018 och 504 för 2019. De ingående utgifterna skiljer sig däremot åt, några ökar medan andra minskar. Utgifterna för prenumerationer minskar medan utgifterna för publicering ökar.