Ako sa bude presúvať majetok sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii?

Rozloženie majetku v jednotlivých fondoch v rámci predvolenej investičnej stratégie podľa veku sporiteľa