De vraag werd gesteld: bent u bereid om méér rioolheffing te betalen, zodat uw gemeente ook meer in de riolering kan investeren? De getallen zijn percentages van het totaal aantal respondenten.