Målgruppe: 12+ år, Kilde: Den ugentlige dækning for DRTV er opgjort vha. data fra Kantar, der på vegne af DR Medieforskning løbende gennemfører en dækningsundersøgelse. Tallene for DRTV dækker hele 2018 og hele 2019. De øvrige tal stammer fra Kantar Index Danmark i hhv. 2.+3. kvartal 2018 og 1H 2019.