*O gasto total do contrato ascende a 80.000 euros e inclúe as luces das festas de Santa Rita e San Roque e as conexións das orquestras **O contrato en Vigo ascende a 1,5 milóns de euros e inclúe os gastos da Cabalgata de Reis e outros elementos decorativos