Onderzoek dat onder 'Anders' valt is onder andere gericht op cardiovasculaire, respiratoire, metabole biologie, gedragstudies en dergelijke.
 f 
in