Uønskede hendelser i arresten

Tallene er hentet fra politiets rapporteringssystem Synergi, som ble innført 1. juni 2019. Mye av dataene fra 2019 er derfor importert fra det gamle systemet (HMS-modulen i TTA).