Noot: geen gegevens voor andere Belgische regio's en EU-landen beschikbaar
 f 
in