Met verkiesbare politici over ophef en interne politiek