Note: Det samlede tal for indbrud i beboelser i Danmark i 2019, der fremgår af ovenstående tabel, er fremkommet ved at summere kvartalstallene fra Danmarks Statistik for de fire kvartaler i 2019. Danmarks Statistik offentliggør i løbet af februar 2020 et korrigeret, samlet tal for antal anmeldte indbrud i beboelser i 2019. De seneste fire år har denne korrektion betydet et lidt større antal anmeldelser (mellem 10 og 250), end det i første omgang er fremgået af kvartalstallene