Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Antal tilgåede personer viser antal unikke personer, der inden for den valgte periode for første gang får bevilliget førtidspension og efterfølgende får udbetalt ydelse (førtidspension).