Investițiile în infrastructură acoperă cheltuielile pentru crearea de rețele de transport noi și îmbunătățirea rețelei existente. Date pentru anii 2014-2019. Date disponibile pentru România doar până în 2018.