Tidsrammen for et kompetanseprogram kan se slik ut: