Statsbygg foreslår å legge ned 16 anstalter

Flere av dem er bygd på 1800-tallet, med den tidens funksjonskrav til et fengsel. De er også krevende å holde ved like. Ifølge rapporten er de rett og slett «ikke egnet for videre drift».