853 respondenter. Gjennomført hos selskaper som har kjøpt tjenester av norske byråer i 2018.