Evolución do prezo do alugueiro no centro das cidades galegas entre xullo de 2018 e xullo de 2019