Αναφέρονται μόνο σε τρένα με απευθείας διαδρομές και δεν περιλαμβάνονται τα νυχτερινά τρένα.