Poznámka*: Ide o počet žiakov, ktorí študovali aspoň jeden cudzí jazyk. Súčet podielov nepredstavuje 100 percent, pretože žiaci môžu študovať viaceré cudzie jazyky (aj na I. stupni ZŠ)
 f 
in