Obrestni prihodki in dobiček NLB

v milijonih evrov