Renten beveger seg i motsatt retning av prisen på statsgjelden.