Μέση ταχύτητα κατεβάσματος (download) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με βάση τις μετρήσεις που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2022.