Basert på Sykepleiens spørreundersøkelser om seksuell trakassering fra 2018 og 2020.
 f 
in