Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w formach prawnych