Statistiken visar de tio kommuner där lönegapet, i kronor per månad, var störst till kommunanställda kvinnors nackdel år 2017. Gapet beräknas genom att ta kommunanställda kvinnors medianlön minus kommunanställda mäns medianlön.