BNP per capita | 2023

Staplarna visar köpkraftsjusterad BNP per capita i EU-länderna för 2023 där EU-snittet är 100. Siffror större än 100 innebär att den köpkraftsjusterade BNP per capita är större än EU-snittet och vice versa.