For nærmere vedr. udregningen se afsnittet, så dan har vi gjort, i bunden af artiklen.