Basert på sykepleiens spørreundersøkelse om sykepleie og korona, gjennomført 24.–26. mars 2020. N: 1962.
 f 
in