Zależy to nie tylko od horyzontu inwestycyjnego, ale także od wysokości regularnych wpłat

Wartość w złotych