שיעור תמותה: מספר המתים מתוך מספר הנדבקים הכללי, שיעור החלמה: מספר המחלימים מתוך מספר הנדבקים הכללי