Oversikten er basert på tall innhentet fra helseforetakene oktober 2019. Erfaringsmessig kan enkelte faktureringer bestrides av kommunene og beløp bli tilbakebetalt i ettertid. Dermed kan tallene for særlig 2018 bli noe lavere enn de her fremstår. Med forbehold om andre feil og mangler.
 f 
in