Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Geen cijfers voor vast en mobiel breedband voor 2010, 2013 en 2018. Zie: 'Meer info over definities en bronnen.'
 f 
in