(ימין: הליכוד (שמיר, נתניהו), שמאל: המערך/עבודה (רבין, פרס, ברק), ימין-מרכז: קדימה (שרון, אולמרט