Spørsmål: «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på». Studentene svarte på en skala fra «1 – Ikke enig» til «5 – Helt enig». I 2018 besvarte 31 256 studenter Studiebarometeret.