Note: Udligningen er beregnet på baggrund af folketallet pr. 1.1. 2019, og der kan derfor forekomme marginale afvigelser i den endelige beregning, der er baseret på betalingsfolketallet.