Dagligvareformuene

Oversikten viser hvordan formuene har økt siden 2013. Tallene er basert på Kapitals årlige liste over Norges 400 rikeste.